25 окт.

Fair Trade

Лоялна търговия?! Непонятно, но факт!

Не всяка търговия е честна. Фермерите и работниците не винаги получават това, което истински им се полага. В ръцете на потребителите е, посредством лоялност в търговията, възможността да обърнат нещата.

И какво точно представлява лоялната търговия?

Лоялната търговия (или така нареченият „Феъртрейд”) е алтернатива на традиционната търговия и се базира на партьорство между производители и потребители. Лоялната търговия предлага на производителите по-изгодна сделка и подобрени условия на търговия. По този начин те не само имат възможността да живеят по-добре, но могат и да планират бъдещето си. Справедливата търговия предлага на потребителите начин да намалят нивото на бедност чрез всекидневното си пазаруване.

Когато продукт е носител на търговската марка FAIRTRADE, то той е произведен според стандартите на лоялната търговия. Установените стандарти целят да разкрият липсата на баланс в търговските отношения, нестабилността на пазарите и несправедливостта, съпровождаща традиционната търговия.
Стандартите
Съществуват две открояващи се направления сред „Феъртрейд” стандартите, с които се изразява признателност към различни производители в неравностойно положение. Едното направление се отнася към търговци на дребно, които работят заедно в кооперации или други организации с демократична структура. Другото е валидо за работници, чиито работодатели плащат прилични заплати, гарантират правото им да се присъединят към търговски синдикати, осигуряват стандарти относно здравето и сигурността и предоставят адекватно настаняване, когато е нужно.
Стандартите на лоялната търговия покриват и условията на търговията. Повечето продукти имат „Феъртрейд” цена, която представлява минимумът, който трябва да бъде платен на производителите. Освен това, производителите получават и допълнителна сума, така наречената „Феъртрейд премия”, с която могат да инвестират в своята общност.

Колко точно струва лоялната търговия?!
Минималната сума, заплащана на производителите се определя от стандартите на лоялната търговия. Тя засяга повечето „Феъртрейд” сертифицирани продукти. Сумата цели да предостави на производителите възможността да покрият нормалните разходи, свързани с устойчивата продукция. По този начин фермирите ще са подсигурени във времена, когато световните пазари слезнат под устойчиви нива. Без тази малка, но необходима сума фермерите извисят изцяло от милостта на пазара. Когато пазарната цена е по-висока от определения „Феъртрейд” минимум, тогава купувачът трябва да плати по-високата цена. Производители и търговци могат да се договарят за по-високи цени на базата на качеството на стоката и други характеристики.

„Феъртрейд премията”
В допълнение към „Феъртрейд” цената съществува и допълнителна сума, наречена „Феъртрейд премия”. Парите се влагат в комунален фонд за работници и фермери, който може да бъде използван за подобряване на техните социални и икономически условия, както и на тези свързани с околната среда.
Използването на този допълнителен доход се определя по демократичен път от производителите във фермерската организация или от работниците на плантацията. Премията се инвестира в образование и здравеопазване, подобрения на фермите, целящи да увеличат добива и качеството или в съоръжения, използвани по време на обработката.
Тъй като много от проектите финансирани от премията са комунални, по-широката общност, извън организацията на производителите, също има полза от лоялната търговия.

„Феъртрейд” продукти
Вече има хиляди продукти, които носят търговската марка FAIRTRADE. Стандартите на лоялната търговия съществуват за хранителни продукти вариращи от чай и кафе до пресни плодове и ядки. Съществуват също и стандарти за не-хранителни продукти като цветя и растения, спортни топки и семена от памук.
Кой стои зад емблемата „Феъртрейд”?

Следните организации проповядват лоялната търговия:
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)
FLO е неправителствена организация отговорна за стратегическата визия на „Феъртрейд”. Като такава, тя определя стандартите на лоялната търговия и подкрепя производителите.

FLO-CERT
FLO-CERT е независима, сертифицираща компания, собственост на FLO. FLO-CERT инспектира производителите и търговците, за да се увери, че те следват стандартите на лояланта търговия.

Инициативи класифициращи лоялната търговия
Съществуват национални организации, които представят концепцията „Феъртрейд” в своите страни. Понастоящем има 19 инициативи, класифициращи лоялната търговия и разпространени в 23 страни в Европа, Северна Америка, Япония, Австралия и Нова Зеландия. Тези организации също лицензират компании, които желаят да изпозват търговската марка FAIRTRADE върху своите продукти.

Мрежи от „Феъртрейд” производители
Има асоциации, към които сертифицирани производители на „Феъртрейд” продукти могат да се присъединяват. В момента съществуват три мрежи от производители, представящи производителите в Африка, Азия, Латинска Америка и Карибите. Чрез тези мрежи, „Феъртрейд” производителите могат да повлияват на решения, които обословят тяхното бъдеще.

Пазарни „Феъртрейд” организации
Съществуват национални организации, които предлагат на пазара и подпомагат лоялната търговия в своята страна, подобно на инициативите, които класифицират „Феъртрейд”. FLO директно лицензира компании в тези страни, желаещи да използват сертифицираната търговска марка FAIRTRADE. Понастоящем действат пазарни „Феъртрейд” организации в Южна Африка и Чехия.

[fbcomments title=""]

Оставете ни коментар

Партньори