Етични принципи

или в какво вярваме ние?

Етични принципи:

Търговските цели на Зелена Земя се определят от етичните ни принципи:

– Несъгласието ни с експлоатацията и насилието над животни

– Промотирането на теми за здравословен начин на живот и хранене

– Загрижеността ни за околната среда и здравето на Планетата

– Отдадеността ни към спазването на човешките права и каузата за справедлива търговия ( fair trade )

Мисията на Зелена Земя е:

– Да селектира и предлага най-висококачествени, вкусни и сертифицирани био продукти

– Да не предлага продукти, които не са предварително проверени и опитани от нас

– Да информира потребителите за предимствата и ползите на био продуктите и разяснява принципите на справедливата търговия ( fair trade )

– Да допринася за развитието на пазара в България и да работи за налагането на български био продукти, да подпомага малките фамилни стопанства и устойчивите земеделски практики

– Да се стреми към устойчиво развитие и социална отговорност

– Да работи с партньори и доставчици, споделящи принципите на компанията

Партньори