11 Дек.

Какво представлява справедливата търговия и сертификатa Bio Equitable?

За да създадат мрежа от търговски стратегии, които щадят околната среда и за да гарантират, че спазват принципите на справедливата търговия, компаниите, които се занимават с органично производство, се задължават да:

1. Следват поне един от международно признатите стандарти за био-земеделие (CEE, JAS, NOP…);
2. Сключват договори с производителя/производителите и представители на посредниците в мрежата за доставки;
3. Поемат изцяло или отчасти разходите по придобиването на био-сертификати и сертификати за справедлива търговия;
4. Осигуряват дългосрочна помощ на производителите – фи- нансово подпомагане, обучения по техническите изисквания за биологично земеделие, както и да се грижат за осигуряването на местни специалисти, като в същото време следят местната култура и традиции да бъдат опазвани;
5. Следват търговски практики, които гарантират, че изкупните цени са такива, че да задоволяват нуждите на производителите и техните семейства, в съответствие с целите на икономически изгодното производство;
6. Гарантират спазването на човешките права, като не допускат експлоатация на работниците, осигуряват съответните почивки по време на работа, високи хигиенни условия, следят за спазва- не на здравните норми и безопасността на работа;
7. Работят за създаването на земеделие, което щади околната среда, и запазват местните общности…
Етикетът „био-продукт”

Целта ни е създаването на алтернативна световна икономическа политика.

Ще го откриете на продуктите ни от киноа, в които това растение съставлява минимум 25% от всички съставки в крайния продукт. Все повече от останалите продукти, които предлагаме – сусам, чай, шоколад…

За повече информация посетете сайта на асоциация Bio Equitable www.bioequitable.com/en/

[fbcomments title=""]

Оставете ни коментар

Партньори