06 Ное.

От люлка до… ЛЮЛКА!


За компанията „От люлка до люлка”, както и в природата, не съществува понятие като отпадък, защото енергията и материята са във вечен цикъл. Използвайки биологични и технологични хранителни цикли, подходящите материали са използвани на правилното място и в точното време.

Целта на дизайнерската концепция на компанията е да подобри качеството на продуктите така че те да:

• Имат по-високо качество за потребителя

• Не представляват риск за здравето но този, който има контакт с тях

• Са с икономическа и екологична полза


Методът на производство възприет от „От люлка до люлка” директно контрастира на модела „от люлка до гроб”, според който материалните потоци се формират без съзнателно съображение относно oпазване на ресурсите. Вместо да се опита да намали линейните материални потоци и да повлияе на съвременните методи на производство, „От люлка до люлка” предвижда превръщането на материалния поток в кръгови хранителни цикли, в които ценността, веднъж създадена, продължава да е ценна както за човека, така и за природата.

Дизайнерската концепция на „От люлка до люлка” се позовава на три основополагащи принципа:

Отпадъкът е равносилен на храна

Процесите характерни за всеки организъм, който е част от жива система допринасят за здравето и благоденствието на цялата система. Листата на дървото, например, падат на земята, където се разграждат и се превръщат в хранителни вещества за други организми. Микроби се хранят с този органичен ‘отпадък’ и в резултат връщат много ценни хранителни вещества обратно в почвата и така дървото може да ги използва отново, превръщайки ‘опадъка’ за един организъм в хранително вещество за друг. Методът на производво изповядван от „ От люлка до люлка” се базира именно на цикъл, в който ‘отпадъци’ не се срещат, а материалните потоци циркулират.

Възползвай се от текущия приток на слънчева енергия

Първата индустриална революция добива необходимата енергия предимно от предишни резервоари. Използвани са изкопаеми горива създадени преди милиони години. Ядрената енергия поставя под напрежение и голям риск идните поколения. Системи, които се направляват посредством слънчева енергия използват днешната енергия без да излагат на риск бъдещето на нашите деца и техните деца. Технологията, с която маневрираме днес със сигурност е способна изгодно да инкорпорира употребата и разчитането на слънчевата енергия в проектирането на производствени системи. Директното улавяне на слънчевата енергия е една от възможностите. Енергията от вятъра, повлияна от топлинни разлики в атмосферата, е още един източник. Биомасата и други енергийни източници също предоставят подходящи възможности.

Отпразнувайте многообразието

Естествените системи функционират и просъществуват чрез сложност. В сравнение със стандартните решения предоставени от индустриалната революция и с еднаквостта толкова тачена от глобализацията, природата поддържа почти безкрайно изобилие от разнообразие и многообразие. Производството на определни продукти трябва да се ръководи от същия усет за разнообразие. Концентрирането единствено върху един аспект неминуемо води до създаването на нестабилност и дисбаланс и представя едно крайно и изцяло обособено решение, което е извън действителната структура на проблема.

Източник:www.epea-hamburg.org

[fbcomments title=""]

Оставете ни коментар

Партньори