12 апр.

Алкално-киселинен баланс

4573

Възможно ли е да имаме проблем, а да не знаем за него?

Възможно е! Причината е в това, че алкално-киселинният баланс (киселинността на тялото) е динамично изменящ се фактор, силно свързан с храна, физическа активност и здравен статус. Човешкият организъм е отворена система, която непрекъснато извършва обмяна на вещества, енергия и информация с околната среда. Той е така устроен, че да понася колебания в стойностите на различни вещества в неговите клетки и телесни течности в точно определени граници. В него се поддържа относително постоянство, наречено хомеостаза.

Всяко (дори и минимално) отклонение от това динамично равновесие неминуемо провокира някаква реакция в клетъчното или междуклетъчното пространство с цел постигане на баланс и възстановяване на нормалните нива и съотношение между съответните субстанции.

Това се отнася с особена важност за кръвта. Специално за нея тялото ни, използвайки запаси, всячески се стреми да поддържа сравнително точни показатели на разнородни по състав и структура молекули: захари; различни по вид, структура и предназначение белтъчини; електролити и соли; газови молекули; комплексни съединения и т.н.

Химичен баланс в тялото

Когато в кръвта не може да се постигне „програмираното“ равновесие, изразяващо се в определени концентрации на тези молекули, е възможно да възникнат рискови последици. Те могат да се усетят слабо от тялото (под формата на леки структурно-функционални промени в клетките) или дори да доведат до фатален край.

От друга страна, ако в съответната среда бъдат въведени непривични и непознати за нея „агенти“, това също може да доведе до различни по сила и мащаб проявления (дори промени в структурата и функцията на тъканно и органно ниво, дисбаланс, увреждания, болестни състояния).

Нормалното функциониране на всички органи се обезпечава от безпрепятственото протичане на всички физиологични процеси в организма. То зависи от наличието на различни по вид и структура вещества, които пряко участват в тях или спомагат тяхното осъществяване. Такива са хормони, ензими, йони.

Например при мускулното съкращение участие взимат калциеви йони – при единично мускулно съкращение и последвалото отпускане на мускулното влакно, тези йони се свързват с различни негови градивни компоненти (тропонин и саркоплазмен ретикулум). Калцият участва и в енергетичното обезпечаване на мускулното съкращение. С това, разбира се, не се изчерпва неговия принос в още много процеси в човешкото тяло.

Вече сте запознати достатъчно подробно с натрия и калия и тяхното значение за жизнените процеси. Друг такъв много важен минерал е магнезият. Какво е общото между тези три химични елемента и техните йони – в химически аспект те спадат към групата на алкалните метали. Те и съединенията им проявяват основни свойства.

Противоположни по характер и различни по структура и свойства на основите са киселините. Пример за такава е солната киселина, участваща в състава на стомашното съдържимо. Могат да бъдат налични и под формата на „кисели“ соли – електролити, при чието разграждане се отделят и водородни йони.

Когато говорим за различни вещества във вътреклетъчното и в междуклетъчното пространство, трябва да сме наясно, че става въпрос за разтворени (във вътрешната течна среда – кръв, лимфа, урина) вещества. Съществена характеристика на киселинността или основността на разтворите (все пак да не забравяме, че над 70% от тялото ни се състои от вода) е  водородният експонент (pH)– показател за определяне на концентрацията на водородни катиони в тях.

pH („пе ха“) варира в различни системи в организма – pH в стомаха варира от 1,5 до 3,5; в панкреаса ~ 9, в жлъчката – 7,6-8,8; в урината – 4,6-8,0. Кожата на тялото е с киселинност pH 4–6.5. Известно е, че редица физиологични процеси в тези органи и системи биха могли да протичат само при горепосочените стойности на pH – например при такава стойност ензимът пептаза изпълнява своята роля в разграждането на някои протеини в стомаха.

В някои случаи отклоненията от подобни специфични стойности биха били и животозастрашаващи. Нормалната стойност на pH на кръвта е 7,35-7,45 (леко алкална), докато при стойности pH = 7,1 настъпва кома, а при pH=6,8 – смърт.

Важно е да се отбележи, че ензимите проявяват активност в определен интервал от pH – при неподходящи стойности на тези показатели те се „денатурират“.

Цялата статия може да прочетете на: http://www.bb-team.org/articles/4573_alkalno-kiselinen-balans

 

[fbcomments title=""]

Оставете ни коментар

Партньори